39/2024/ZAK1 - Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Bolesławiec ul. Staroszkolna dz. 478 - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z siecią SN i nN - (KZ nr JG/000631/22)

» Opis zapytania

Część 1
Nazwa części: 39/2024/ZAK1 - Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Bolesławiec ul. Staroszkolna dz. 478 - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z siecią SN i nN - (KZ nr JG/000631/22)

Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Typ postępowania: Postępowanie niepubliczne
Kategoria: 30.56. Roboty budowlane realizowane z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN
Termin publikacji: 2024-04-26

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Bolesławiec


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A.
Jelenia Góra


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się