– Instalacja klimatyzacji w budynkach przychodni przy ul. Westerplatte 1 oraz ul. Łokietka 6

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja klimatyzacji w budynkach przychodni przy ul. Westerplatte 1 oraz ul. Łokietka 6.s
2. Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania: (części):
Zadanie 1 – Instalacja klimatyzacji w budynku przychodni przy ul. Westerplatte 1.
Zadanie 2 – Instalacja klimatyzacji w budynku przychodni przy ul. Łokietka 6
3. Opis przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach:
Zadanie 1 – 2.1 – 2.7 do SWZ.
Zadanie 2 - 2.1, 2.8-2.13 do SWZ
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Ofertę można złożyć na dowolną liczbę zadań.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 08:00


» Location

76-200 Słupsk


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
ul. Tuwima 37
76-200 Słupsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in