Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących budowy systemu autodiagnostycznego przedsiębiorstw w ramach systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług programistycznych, dotyczących budowy Systemu informatycznego, polegających na pracach analitycznych, programistycznych, testowych i instalacyjnych oraz sporządzeniu dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika Systemu, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na prace dotyczące budowy, rozbudowy lub modyfikacji Systemu.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie realizował prace analityczne (w zakresie inżynierii wymagań), programistyczne, testy manualne zrealizowanych prac programistycznych, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zlecenie nie więcej niż 1500 roboczogodzin.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającego na możliwości zwiększenia liczby godzin programistycznych, nie więcej jednak niż 500 roboczogodzin.
5. Maksymalny zakres świadczenia Wykonawcy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 10:30


» Location

Pańska 81
Warszawa 00-834
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pańska 81
Warszawa 00-834
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in