Rozbudowa i przystosowanie budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy - dokończenie rozpoczętej budowy po zejściu z realizacji pierwszego Wykonawcy, w zakres której wchodzą następujące elementy do wykonania:
Branża budowlana:
Roboty które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Zespołu Projektowego GiD”:
1) Naprawa i częściowe wykonanie i zakończenie robót konstrukcyjnych.
2) Wykonanie robót wykończeniowych architektonicznych.
3) Wykonanie ukształtowania terenu, zieleni oraz dróg dojazdowych, chodników oraz torów badawczych.
Branża sanitarna:
1) Roboty które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Stanisław Karpiel Usługi Architektoniczne”:
2) Wykonanie robót instalacji wod - kan.
3) Wykonanie instalacji co i ct.
4) Wykonanie instalacji klimatyzacji .
5) Wykonanie wentylacji mechanicznej.
6) Wykonanie instalacji sprężonego powietrza.
7) Wykonanie węzła cieplnego
8) Branża elektryczna:
Roboty które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Stanisław Karpiel Usługi Architektoniczne”:
1) Wykonanie instalacji elektrycznych.
2) Wykonanie instalacji elektrycznych w węźle cieplnym.
3) Wykonanie instalacji teletechnicznych:
• Wykonanie instalacji sieci LAN.
• Wykonanie instalacji TV.
• Wykonanie instalacji CCTV.
• Wykonanie instalacji SSP.
• Wykonanie instalacji oddymiania.
• Wykonanie instalacji DSO.
• Wykonanie instalacji przyzywowej.
• Wykonanie instalacji kontroli dostępu KD.
• Wykonanie instalacji interkomu.
Zamawiający informuje, że Wykonawca z któremu została wypowiedziana Umowa, wykonała następujące roboty:
Branża budowlana:
Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową „Zespołu Projektowego GiD”:
- wykopy pod budynek,
- pełne umocnienie
- podbudowy ścian wykopów,
- zasypanie wykopów,
- podkłady betonowe,
- stopy fundamentowe,
- ławy fundamentowe,
- płyty fundamentowe,
- izolacje fundamentów,
- podłoża betonowe pod posadzki,
- ściany żelbetowe – częściowo,
- słupy żelbetowe – częściowo,
- belki żelbetowe – częściowo,
- schody żelbetowe,
- stropy – częściowo,
- konstrukcje stalowe – częściowo,
- okna – częściowo,
- ściany murowane wewnętrzne i zewnętrzne – częściowo.
Branża sanitarna:
Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową „Stanisław Karpiel Usługi Architektoniczne”:
- kanalizacja pod posadzkowa w budynku - częściowo,
- sieci cieplne zewnętrzne wraz z robotami drogowym,
- montaż separatora,
- przyłącze c.o.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej - częściowo,
- przyłącze kanalizacji deszczowej,
- kanalizacja sanitarna - częściowo,
- kanalizacja deszczowa - częściowo.
Branża elektryczna:
Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową „Stanisław Karpiel Usługi Architektoniczne”:
- przyłącze kablowe elektryczne
Teren, na którym jest realizowane zadanie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.01.2021 | 09:00


» Location

gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in