Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych w obudowach filtrów sprężonego powietrza w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować usługę pn.: Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych w obudowach filtrów sprężonego powietrza w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu RFI.
Na tym etapie zapytania Wykonawca nie składa oferty cenowej.

Zainteresowanych realizacją usługi prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą zakładki: "PYTANIA / INFORMACJE".

Udział w późniejszym elektronicznym zapytaniu ofertowym jest związany ze złożeniem OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI w zakresie informacji pozyskanych w toku postępowania. Niniejsze Oświadczenie jest w załączeniu do zapytania RFI.

Termin realizacji: od daty udzielenia Wykonawcy zamówienia, do dnia 31.12.2020r
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Zakres prac
2) Oświadczenie o zachowaniu w poufności

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts
  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in