Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WUM w podziale na pakiety.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników dydaktycznych WUM w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: „Umiejętności pracy w grupie jako element nauczania kompetencji miękkich”
Pakiet 2: „Zarządzeniem stresem jako element kształcenia kompetencyjnego”
Pakiet 3: „Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w dydaktyce medycznej”
Pakiet 4: „Dydaktyka medyczna w aspekcie wielokulturowości”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z Pakietów został określony w Opisach przedmiotu zamówienia, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ oraz Załączniku nr 5 – Wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się