dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-65/2020)

» Opis zapytania

1. Zamówienie podzielono na 2 pakiety
(pakiet 1 – mydło w podajnikach; pakiet 2 – ręczniki papierowe w podajnikach). Zamawiający dopuszcza składanie
ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

01-908 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Cegłowska 80
01-908 Warszawa
telefon: 225690353
fax: Brak
email: zp@bielanski.med.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się