Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego zwanego także w dalszej części "przedmiotem leasingu" przez Zamawiającego.
2. Wymagania dotyczące pojazdu tj. wymagane parametry techniczne dotyczące samochodu a także wymagane minimalne wyposażenie zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Usługa obejmuje również montaż urządzeń na podwoziu, próba urządzeń i odbiór UDT.
4. Ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC, OC, NNW leży po stronie Zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
a) leasing rozliczany w PLN,
b) raty leasingowe równe,
c) okres leasingu – 54 miesięcy,
d) wartość opłaty wstępnej - 25%,
e) możliwość pierwokupu,
f) wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu – 1,5 %.
6. Warunki gwarancji.
- podwozie i zabudowa samochodu – co najmniej 24 miesiące
7. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Pełna obsługa serwisowa u autoryzowanego przedstawiciela producenta.
8. Samochód musi posiadać homologację, spełniać wszystkie warunku dopuszczenia do ruchu drogowego, musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji i wolny od wad prawnych.
9. Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał normy emisji spalin co najmniej EURO 6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kabaty 2
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

BESKID ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kabaty 2
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się