Dostawa wyposażenia meblowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowego na potrzeby internatu ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce. Wykonawca będzie zobowiązany do jego dostarczenia wraz z rozładunkiem, transportem wewnętrznym, montażem i ustawieniem przedmiotu zamówienia w siedzibie ZSCKR wg wskazań Zamawiającego.
Adres miejsca dostawy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce,
ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka
Ponadto zamawiający wymaga:
Przedmiot zamówienia musi być:
 fabrycznie nowy;
 wolny od wad i pełnowartościowy;
 wykonany z wymaganymi normami branżowymi w tym normami: bezpieczeństwa i higieny pracy, wytrzymałości i trwałości;
 minimalny wymagany okres deklarowanej gwarancji na całość przedmiotu oferty* – min. 24 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest – odpowiednio: w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPZ na treść którego składają się rysunki i dokumentacja aranżacji poszczególnych pomieszczeń oraz Opis do projektów aranżacji parteru, Opis techniczny mebli i wyposażenia, rzuty parteru (branża elektryczna i aranżacja) oraz Zestawienie asortymentowo ilościowe – Opis oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 15:00


» Lokalizacja

ul. Ossolińskich 1
Rudka 17-123
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria dekoracyjne
  • Akcesoria meblowe
  • Dywany i wykładziny
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble
  • Meble przemysłowe
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
ul. Ossolińskich 1
Rudka 17-123
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się