„Dostawa materiałów szkoleniowych w projekcie pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów szkoleniowych w projekcie pn.: ”Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bielska 59
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
Bielska 59
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się