Sukcesywne dostawy środków czystości dla IUNG-PIB w Puławach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są „sukcesywne dostawy środków czystości” dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 m-cy, sukcesywnie, na podstawie jednostkowych zamówień składanych średnio 4 razy w miesiącu, w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru w terminie 3 dni roboczych - liczonych od daty złożenia zamówienia.
Wykonawca będzie realizować umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając zamówiony towar do wskazanych przez Zamawiającego obiektów (włącznie z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres określono w załączniku nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo-cenowy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się