Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Broniewskiego 56 dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Broniewskiego 56 dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
3.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
3.1.1. Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia
3.1.2. Załączniku nr 2 do SIWZ: Istotne postanowienia umowy


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grębałowska
Warszawa 01-808
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Grębałowska
Warszawa 01-808
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się