NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ JEZDNI NA OBIEKTACH MOSTOWYCH: M100 I M101, CELEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA DROGI DW 793 NA ODCINKU OD KM 33+300 DO 33+650 W MYSZKOWIE

» Opis zapytania

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: oznakowanie miejsca robót, frezowanie, rozbiórkę nawierzchni na obiektach, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, pomiary geodezyjne, czyszczenie połączenia krawężnika mostowego z nawierzchnią jezdni oraz chodników z porastającej roślinności. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i specyfikacjach

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Lechicka 24
Katowice 40-609
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Lechicka 24
Katowice 40-609
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się