Wykonanie oświetlenia w mieście Tychy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia w mieście Tychy z podziałem na zadania.
Każde z zadań obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i warunkami wydanymi przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas realizacji prac projektowych należy wziąć pod uwagę Program Funkcjonalno-Użytkowy, warunki wraz z mapkami lokalizacyjnymi oraz zestawieniem ilościowym wydane przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz inwentaryzację drzew i krzewów.

Uwaga:
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii i map wymaganych prawem budowlanym, obsługę geodezyjną i dendrologiczną, sporządzenie dokumentacji powykonawczej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2020 | 10:15


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się