Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – Korfantego ( 2 szt - P14 i P16) oraz uzbrojenie słupa zlokalizowanego przy ul. Korfantego w Radlinie na dz. nr 3601/244

» Opis zapytania

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – Korfantego ( 2 szt - P14 i P16) oraz uzbrojenie słupa zlokalizowanego przy ul. Korfantego w Radlinie na dz. nr 3601/244. Szczegółowy zakres prac budowlanych określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiar robót – załącznik nr 1 i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 11:45


» Lokalizacja

ul. Rymera 15
Radlin 44-310
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto Radlin
ul. Rymera 15
Radlin 44-310
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się