Badanie ewaluacyjne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego”. Celem badania jest ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się