Zakup Tonerów na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych opisanych w powyższej tabeli.
2. Wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą odpowiadać cechom i warunkom określonym przez producentów drukarek. Ponadto muszą być fabrycznie nowe, niedopuszczalne jest, aby do ich produkcji użyto składników uprzednio eksploatowanych, uzupełnianych, bądź przerabianych. Muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą wydania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych w zał nr 1, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne.
5. Oferowanie przez wykonawcę produktów równoważnych jest dopuszczalne tylko na etapie składania oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się