Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 w ramach projektu pn. "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap 3" dla zadania pn. „Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych służących promocji projektu realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się