Dostawa sukcesywna czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2021 wraz z bezpłatnymi dostępami on-line oraz zakupem bazy ISSN do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych w prenumeracie obejmującej okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (od numeru pierwszego do ostatniego za rok 2020) wraz z bezpłatnymi dostępami on-line jeśli posiadają (z wyłączeniem pozycji zamawianych tylko online) oraz zakupem bazy ISSN dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się