Cyfryzacja (skanowanie) operatów technicznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja (skanowanie) operatów technicznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Międzyrzeczu wraz z włączeniem przetworzonych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy GEOBID Sp. z o. o.
2. Materiały przeznaczone do przetworzenia:
dokumentacja operatów technicznych z prac geodezyjnych i kartograficznych w ilości 87 000 szt. stron formatu A-4, zgromadzona w około 3 500 operatach technicznych. Ilość operatów jest orientacyjna i wynika z założenia, że jeden operat zawiera średnio 25 dokumentów formatu A-4. Dokumenty o formatach większych zostały przeliczone na format A-4. Podstawą rozliczenia zamówienia będzie opracowanie 87 000 stron przeliczonych w ten sposób dokumentów. Wykonawcy z tytułu przekroczenia opracowania ilości stron nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Przemysłowa 2
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi fotograficzne, audio i wideo

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się