Rozbudowa sieci wodociągowej w Potęgowie „Za torami”

» Opis zapytania

Zadanie inwestycyjne związane jest z rozbudową sieci wodociągowej w północnej części miejscowości Potęgowo tzw. „Za torami”. Jest to odcinek od istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm (działka nr 29) poprzez działki drogowe gruntowe nr 13; 24; 29 oraz sąsiednie działki niezabudowane nr; 25/5; 25/11 i 25/19.

Dane techniczne projektowanej sieci:
Zewnętrzna sieć wodociągowa o całkowitej długości L = 585 mb, wykonana z rur PE fi 90 mm, SDR 11 PN 16 koloru niebieskiego lub czarne z niebieskim paskiem z przeznaczeniem do przesyłu wody.
Sieć wodociągowa będzie uzbrojona w pięć hydrantów pożarowych o średnicy 80 mm, nadziemnych z zasuwą odcinającą.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją
Do zadań Wykonawcy robót należy: obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza, uzgodnienie wejścia w pas drogowy i opłata za zajęcia pasa drogowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 5
Potęgowo 76-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Potęgowo
ul. Kościuszki 5
Potęgowo 76-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się