Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie i świetlicy wiejskiej w Wapienniku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9 oraz przedmiarem stanowiącym załącznik nr 10 i świetlicy wiejskiej w Wapienniku zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 11 oraz przedmiarem stanowiącym załącznik nr 12.
Zakres i rodzaj planowanych prac podczas termomodernizacji budynku OSP w m. Szyszków
a.) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w gruncie na głębokość min. 50 cm i cokołu płytami gr. 15 cm ze styropianu fundamentowego EPS 100 o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036 W/mK
b.) Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku płytami gr.20 cm ze styropianu EPS 70 o współczynniku przenikania ciepła λ=0,031 W/mk
c.) Ocieplenie stropu nad piętrem na dolnym pasie wiązarów dachowych wykonane matami ze skalnej wełny mineralnej gr. 30 cm hydrofobizowanej o λ=0,035 W/mk
d.) Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej płaskiej na wyższej części budynku na blachę trapezową (z niezbędnym przedłużeniem wiązarów – wynikającym z grubości warstwy izolacyjnej ściany) i systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych – system 120/100 mm z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,50 mm)
e.) Wymiana istniejącej w budynku stolarki okiennej na nową o wsp. U˂0,9 [W/m2*K]
f.) Wymiana parapetów zewnętrznych – blacha powlekana gr. 0,5 mm i wewnętrznych – konglomerat gr. 3 cm
g.) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o wsp. U˂1,3 [W/m2*K]
h.) Odtworzenie utwardzeń betonowych przed budynkiem po wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych w poziomie terenu i ścian fundamentowych
i.) Wykonanie opaski ze żwiru wokół budynku ze spadkiem 2% od budynku
j.) Remont, modernizacja i częściowa wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz wymiana istniejących źródeł światła wraz z oprawami na niskoenergetyczne
k.) Remont, modernizacja i częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wymiana źródła ogrzewania z węglowego na biomasę – pelet
l.) Remont, modernizacja i częściowa wymiana instalacji wod-kan
m.) Montaż urządzeń instalacji odgromowej
n.) Usprawnienie systemu wentylacji pomieszczeń
o.) Inne roboty wynikające z technologii robót

Zakres i rodzaj planowanych prac podczas termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Wapiennik

a.) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w gruncie na głębokość min. 50 cm i cokołu płytami gr. 15 cm ze styropianu fundamentowego EPS 100 o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036 W/mK
b.) Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku płytami gr.20 cm ze styropianu EPS 70 o współczynniku przenikania ciepła λ=0,031 W/mk
c.) Ocieplenie stropu nad parterem sali i dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi wykonane matami ze skalnej wełny mineralnej gr. 30 cm hydrofobizowanej o λ=0,035 W/mk
d.) Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej falistej na blachę na rąbek stojący (z niezbędnym przedłużeniem krokwi – wynikającym z grubości warstwy izolacyjnej ściany) i systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych – system 120/100 mm z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,50 mm)
e.) Wymiana istniejącej w budynku stolarki okiennej na nową o wsp. U˂0,9 [W/m2*K]
f.) Wymiana parapetów zewnętrznych – blacha powlekana gr. 0,5 mm i wewnętrznych – konglomerat gr. 3 cm
g.) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o wsp. U˂1,3 [W/m2*K]
h.) Odtworzenie i instalacja daszków z poliwęglanu o konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej profilowanej nad wejściami do budynku i agregatem pomieszczenia chłodni
i.) Odtworzenie schodów wejściowych i utwardzeń betonowych przed budynkiem po wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych w poziomie terenu i ścian fundamentowych
j.) Wykonanie żwirowej opaski wokół budynku ze spadkiem 2% od budynku
k.) Remont, modernizacja i częściowa wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz wymiana istniejących źródeł światła wraz z oprawami na niskoenergetyczne
l.) Remont, modernizacja i częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wymiana źródła ogrzewania z węglowego na biomasę – pelet
m.) Remont, modernizacja i częściowa wymiana instalacji wod-kan
n.) Montaż urządzeń instalacji odgromowej
o.) Usprawnienie systemu wentylacji pomieszczeń
p.) Inne roboty wynikające z technologii robót

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Częstochowska 29
Lipie 42-165
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lipie
ul. Częstochowska 29
Lipie 42-165
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się