Dostawa energii elektrycznej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Centrum e-Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się