Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z budynków Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z budynków Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Tomie II i III SIWZ, w podziale na 2 zadania:
Zadanie nr 1 – Odbiór odpadów z lokalizacji: kompleks budynków przy ul. Chopina 1, al. Róż 2, Al. Ujazdowskich 19, Al. Ujazdowskie 11, ul. Koszykowa 6;
Zadanie nr 2 - Odbiór odpadów z lokalizacji przy ul. Czerniakowskiej 100.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Ujazdowskie 11
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się