Dostawa sprzętu i usługa wsparcia dla systemu pokazowego Planetarium

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części które wykonawca zobowiązany jest wykonać łącznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.:
Pierwszą Częścią Przedmiotu Umowy jest aktualizacja komputerowego systemu pokazowego Planetarium (System Komputerowy) a drugą Częścią jest świadczenie usługi Planowanego Serwisu i Napraw Doraźnych. Część 1 Przedmiotu Umowy obejmuje: dostarczenie, montaż, instalację, integrację, konfigurację Systemu Komputerowego wraz ze szkoleniami dotyczącymi funkcjonowania Systemu Komputerowego. Opis przedmiotu zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

00-390 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się