Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice.
Maksymalna dostawa soli wynosi 500 ton. Minimalna dostawa (ilość soli)
jaką należy dostarczyć do Zamawiającego wynosi 300 ton.
Realizacja pozostałej dostawy (200 ton soli) zależy od warunków atmosferycznych
i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

Sól należy dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiającego - ZDP
Starachowice, ul. Ostrowiecka 15

Wymagania techniczne dostawy soli do zimowego utrzymania określa Szczegółowa
Specyfikacja Techniczna. W trakcie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego
Wykonawca złoży badania techniczne soli oraz dokument potwierdzający, że dostarczana
sól jest dopuszczona do posypywania dróg.

Dostawy soli będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ostrowiecka 15
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sól

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się