Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020”. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1) - część 1 OWADY; 2) - część 2 POKARM DLA RYB I GADÓW; 3) - część 3 POKARM MROŻONY DLA RYB; 4) - część 4 POKARM DLA PTAKÓW; 5) - część 5 GRANULATY I MINERAŁY; 6) - część 6 LIZAWKA WZBOGACONA. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II. 4. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 72 godziny od daty zamówienia. 5. Wykonawca dostarcza towar do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt. 6. Owady karmowe muszą pochodzić z hodowli objętej nadzorem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Norbertańska 2
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty spożywcze dla zwierząt

» Dane nabywcy

Miejski Ogród Zoologiczny
ul. Norbertańska 2
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się