Przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza pytań metodą CATI na grupie około 600 pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego (PKD M69.20.Z) oraz sprzątania obiektów (PKD N81.2).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza pytań metodą CATI na grupie około 600 pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego (PKD M69.20.Z) oraz sprzątania obiektów (PKD N81.2). Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

al. Jana Pawła II 22a
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 22a
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się