Przegląd wyłączników SF6 TRO1 i TRO2 w RS110 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.

Dotyczy zadania pn.:

"Przegląd wyłączników SF6 TRO1 i TRO2 w RS110 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych"

W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający udostępni Wykonawcom Opis przedmiotu Zamówienia w celu złożenia ofert.

Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zakładka Pytania/informacje poprzez „Dodaj nowe pytanie”) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Elementy konstrukcyjne i przesyłowe
  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Usługi eksploatacji i napraw
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się