ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RZECZYCA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczyca o łącznej masie 960,000 Mg.
Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w skutek okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu.
Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia powodującej zmianę wartości zawartych umów maksymalnie o 15%.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Tomaszowska 2
Rzeczyca 97-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
Rzeczyca 97-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się