Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modernizowanego kierunku kształcenia technik leśnik

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia bazy dydaktycznej szkoły w ramach modernizowanego kierunku kształcenia technik leśnik. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część I – Wyposażenie nr 1 (CPV 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 – Pomoce i artykuły szkoleniowe, 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne, 39162000-5 – Pomoce naukowe, 38111000-6 – Urządzenia do ustalania kierunku, 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami, 30213100-6 – Komputery przenośne)
Część II – Wyposażenie nr 2 (CPV 39151200-7 – Stoły robocze, 44511000-5 – Narzędzia ręczne)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Leśna 10A
Iłowo 13-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie
Leśna 10A
Iłowo 13-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się