„ Usługa wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzeń drzew zlokalizowanych na działce nr 463/4 w obrębie 3 w m. Trzcińsko Zdrój i na dz. dr. nr 41 obr. Słudwia, Gmina Płoty oraz na dz. nr 22/12 obr. Grębocin”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.19.2020

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince drzew rosnących na nieruchomościach będących w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT KOWR w Szczecinie, utylizacji drewna oraz uporządkowaniu terenu po pracach oraz zastąpieniu usuniętych drzew nasadzeniami drzew.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 19 sztuk drzew nr: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 zlokalizowanych na działce nr 463/4 obr. 3 w m. Trzcińsko Zdrój i 6 sztuk drzew gat. Lipa drobnolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3105Z – dz. dr. nr 41 obręb Słudwia, gmina Płoty oraz 1 szt. drzewa gat. Topola Kanadyjska z dz. nr 22/12 obr. Grębocin, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt 3.2. SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Matejki 6B
Szczecin 71-615
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Matejki 6B
Szczecin 71-615
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się