Opał 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do kotłowni w sezonie grzewczym 2020/2021.<br>
Zamówienie jest podzielone na dwa zadania:<br>
Zadanie 1 – dostawa węgla kamiennego Pieklorz-Ekogroszek lub równoważny w ilości 40 ton, klasy min.: 28 MJ/kg<br>
Zadanie 2 – dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40 000 litrów <br>
o następujących parametrach technicznych, przewidzianych dla tego rodzaju paliw wg Polskiej Normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1:<br>
• Wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg<br>
• Zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2 %<br>
• Temperatura zapału – powyżej 55 st C<br>
• Temperatura płynięcia – nie mniej niż – 20 st C<br>
• Gęstość w temp. 15 st C nie większa niż 860 kg/m3<br>
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Pzp na wybraną część zamówienia lub na obie części. <br>
Przedmiot zamówienia powinien spełniać obowiązujące normy określone przepisami prawa.<br>
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu innej ilości opału, w zależności od potrzeb, wynikających z warunków atmosferycznych.<br>

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
ul. Armii Krajowej
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się