„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Kluki”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Kluki, w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r. oraz wyposażenie ww. nieruchomości w pojemniki na odpady.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Kluki 88
Kluki 97-415
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kluki
Kluki 88
Kluki 97-415
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się