Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 227 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV.
30213100-6 Komputery przenośne
48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Lipińska 2
Warszawa 01-833
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
Warszawa 01-833
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się