Dostawa i montaż małej architektury w ramach projektu „Edu-Kampus na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku”, z podziałem na 3 części, realizowanej w oparciu o działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

» Opis zapytania

Ww. zamówienie podzielone zostało na 3 części, które obejmują odpowiednio:
1) Pierwsza Część zamówienia dotyczy dostawy i montażu na teren objęty przedmiotem zamówienia następujących instalacji naukowych:
a) „kalejdoskop gigant”,
b) „woda w wirującej kuli”,
c) „fale w układzie wahadeł”,
d) „dwa zwierciadła”,
e) „kołyska Newtona”,
f) „magiczne stożki”.

2) Druga Część zamówienia dotyczy dostawy i montażu na teren objęty przedmiotem zamówienia 3 sztuk siedzisk solarnych z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz z funkcją hotspotu WI-FI;
3) Trzecia Część zamówienia dotyczy dostawy i montażu na teren objęty przedmiotem zamówienia:
a) 25 siedzisk betonowych,
b) 12 sztuk koszy na odpady stałe,
c) 6 stojaków na rowery.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia (SOPZ)- Załącznik nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Orzeszkowej 5
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Puck
ul. Orzeszkowej 5
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się