Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowo-naukowych w ramach budżetu obywatelskiego „Rodzinnego Parku Odkrywców” na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” w Bielsku–Białej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Terenów Rekreacyjnych Błonia przy ul. Pocztowej
w Bielsku–Białej w nowe urządzenia zabawowo-naukowe w ramach programu budowy „Placu Odkrywców”.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
2.1. Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowo-naukowych (w tym urządzenie projektowane indywidualnie),
2.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzeniami zabawowo-edukacyjnymi,
2.3. Remont nawierzchni asfaltowej w ramach placu znajdującego się w południowej części obszaru opracowania.
3. Projekt zakłada stworzenie kilkunastu miejsc żwirowych, na których zamontowane zostaną urządzenia zabawowo-naukowe. Większe placyki grupowane będą wzdłuż głównej alejki,
a pojedyncze place rozproszone będą po całym terenie inwestycji. Przewiduje się także remont nawierzchni asfaltowej placu w południowej części Terenów Rekreacyjnych „Błonia”. W otoczeniu placu oraz w jego okrągłych wycięciach zlokalizowano urządzenia zabawowo-naukowe.
4. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia stanowiące integralną jej część zawarte jest w SIWZ oraz:
 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwany dalej „STWiORB”) – załącznik nr 7 do SIWZ,
 Projekcie budowlano-wykonawczym (zwany dalej „Projektem”) – załącznik nr 8 do SIWZ,
 Przedmiarze robót (zwany dalej „Przedmiarem”) – załącznik nr 9 do SIWZ,
 Kartach katalogowych – załącznik nr 10a - karty katalogowe od K_01 do K_03 do SIWZ,
– załącznik nr 10b - karty katalogowe od K_04 do K_07 do SIWZ,
– załącznik nr 10c - karty katalogowe od K_08 do K_11 do SIWZ,
– załącznik nr 10d - karty katalogowe od K_12 do K_15 do SIWZ,
– załącznik nr 10e - karty katalogowe od K_16 do K_19 do SIWZ,
– załącznik nr 10f - karty katalogowe od K_20 do K_23 do SIWZ,
– załącznik nr 10g - karty katalogowe od K_25 do K_27 do SIWZ,
– załącznik nr 10h - karty katalogowe - tablice do SIWZ,
 Kartach technicznych – załącznik nr 11 do SIWZ.
5. Zastosowane materiały i nawierzchnie:
5.1. N1 Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia na placyki, na których lokalizowane będą urządzenia zabawowo-naukowe. Wierzchnia warstwa składa się z 10 cm żwiru frakcji 8-16mm układanej na geowłókninie. Łączna powierzchnia: 1202,41m2 w tym pas szr. 50 cm i gł 50 cm o pow. 24,29 m2
5.2. N2 remontowana nawierzchnia asfaltowa- 5 cm warstwa mieszanek mineralno-bitumicznych układana na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Powierzchnia: 463,20m2
5.3. Obrzeże trawnikowe z polietylenu: obrzeża do oddzielenia nawierzchni placyków żwirowych od trawnika. Produkowane z tworzyw wtórnych. Mocowane do podłoża przy pomocy gwoździ/kotw. Łączna długość: - 486,95 mb, wym: 75x78mm.
6. Urządzenia zabawowo-naukowe:
Projekt przewiduje montaż gotowych urządzeń poza jednym urządzeniem zlokalizowanym w północnej części terenu objętego opracowaniem, które będzie projektowane indywidualnie – Strefa Bielska.
Uwagi ogólne do urządzeń zabawowo-naukowych:
 wszystkie urządzenia znajdujące się w dokumentacji, jeżeli są wykonane ze stali czarnej muszą posiadać warstwę ochronną w postaci ocynku ogniowego lub galwanicznego oraz muszą być pomalowane farbą proszkową.
 urządzenia edukacyjne muszą spełniać normę bezpieczeństwa EN-PN 1176-1. Potwierdzenie spełnienia tej normy należy wykazać stosownym certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
6.1. Bliźniacze lustra
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, lustro szklane hartowane
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.2. Czyja to twarz
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.3. Koło optyczne - wersja napędzana korbką
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 100x100=3
Materiał: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, korbka wykonana z aluminium, elementy napędu typu: wałek mocowanie tarczy wykonane ze stali nierdzewnej
Wymagania techniczne: napęd zapewniający przełożenie zwielokratniające obroty, zastosowanie paska napędu nie potrzebującego smarowania.
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.4. Krzywe zwierciadła
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, lustro- polerowana stal nierdzewna
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana , malowana proszkowo
Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.5. Naukowy Hex
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, lustro - polerowana stal nierdzewna, laminowana folia samoprzylepna samochodowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska nierdzewne
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: sześć kotw ocynkowanych wpuszczanych w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.6. Pisanie lustrzane
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy 108 mm Materiał: Konstrukcja stalowa, lustro 5mm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.7. Bębny
Główny profil konstrukcyjny: Blacha walcowana 2 mm
Materiał: Konstrukcja stalowa, membrana wykonana z tworzywa sztucznego HDPE
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwy ocynkowane wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.8. Dzwony rurowe
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, rury mosiężne średnica 45 mm ścianka min. 2 mm, mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej średnicy 3 i 5 mm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.9. Gong Tybetański
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, mosiężny gong tybetański 60 cm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, mocowania gongu linką ze stali nierdzewnej 3mm
Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.10. Gongi Tybetańskie FEN
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, mosiężne gongi tybetańskie 40 cm, 50 cm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, mocowania gongów linką ze stali nierdzewnej 3mm
Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.11. Ksylofon
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drewna egzotycznego.
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.12. Litofon
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, płyty granitowe o grubości min. 5 cm.
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: cztery kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.13. Panel muzyczny
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, trójkąty wykonane z pręta ze stali nierdzewnej, rury mosiężne, gongi wykonane z mosiądzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej średnicy 3 mm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: cztery kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.14. Armata powietrzna
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, blaszki w tarczy armaty wykonane ze stali nierdzewnej, zawleczki do blaszek wykonane ze stali nierdzewnej, membrana armaty wykonana z gumy.
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor: zielony (RAL 6018)
Montaż: Kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.15. Głuchy telefon
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy 108 mm
Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: Do każdej tuby dokręcana jest kotwa ocynkowana zalewana betonem, która posiada przyłącze do podpięcia rury PE łączącej obie tuby.
Kolor: fioletowy (RAL 4006)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.16. Kołyska Newtona
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, 7 kul ze stali nierdzewnej, linki ze stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.17. Kompas
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura Fi 108
Materiał: Konstrukcja stalowa, korpus kompasu wykonany z aluminium, kompas
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, aluminium anodowane
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.18. Peryskop
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura Fi 108
Materiał: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska nierdzewne
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.19. Spóźniony dźwięk
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, rura PE, elementy ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo,
Montaż: cztery kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.20. Zegar słoneczny
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 140x140=3
Materiał: Konstrukcja stalowa, granitowy zegar słoneczny
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Wymagania techniczne: tarczę zegara oraz gnomon należy skalibrować do lokalizacji montażu zegara tak, aby zegar wskazywał prawidłowy czas
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.21. Wielokrążek
Materiał: Konstrukcja stalowa, wielokrążek przemysłowy, elementy ślizgowe wykonane
z poliamidu
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: cztery kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018) + elementy fioletowe (RAL 4006)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.22. Eko-memory
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV.
Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: Dwie kotwy ocynkowana 80cm wpuszczane w ziemię, zalewana betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.23. Panel sensoryczny
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo,
Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.24. Strefa Bielska – urządzenie zabawowo-naukowe projektowane indywidualnie (Zamawiający do niniejszego urządzenia przedstawia wyłącznie kartę techniczną):
Projekt zakłada wykonanie dedykowanej, tematycznej instalacji, ukazującej historyczne i kulturowe dziedzictwo miasta Bielska-Białej. Instalacja składać się powinna z trójstronnych paneli obrotowych, które po odpowiednim ułożeniu przykładowo: będą układać się w jeden obraz, ukażą atrakcyjne informacje o mieście, będą stanowiły formę gry memory na zasadzie awers-rewers.
Elementy układanki mocowane będą wewnątrz metalowej ramy o maksymalnych wymiarach: 900x20x200cm. Istniejący teren w obrębie urządzenia opada w kierunku północno-zachodnim. Projekt zakłada wyrównanie poziomu placu. Projektowaną rzędną przyjęto na poziomie +411,91 m n.p.m.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
- wykonania projektu wykonawczego konstrukcji instalacji oraz elementów szczegółowych
- opracowanie zawartości merytorycznej (opisy historyczne wybranych miejsc w Bielsku-Białej
w języku polskim i angielskim)
- warstwa graficzna instalacji – bazowanie na archiwalnych i współczesnych fotografiach Bielska
Białej (prawa autorskie do poszczególnych fotografii zapewni Zamawiający).
6.25. Wir wodny
Materiał: Konstrukcja stalowa, tuba wykonana z tworzywa sztucznego, elementy ze stali nierdzewnej, napęd wiru wodnego wykonany na bazie zabezpieczonej przekładni kątowej IP56, korbka wykonana z aluminium
Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm zalewana betonem
Kolor: Zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
Gra miejska „Bielskie Bajki” (obejmująca element 26. Kraina Bielskiej Animacji i element 27 luneta – Zamawiający do niniejszego urządzenia nie przedstawia karty katalogowej ani karty technicznej)
Na istniejącej drewnianej wieży projekt przewiduje montaż lunety, która pozwoli na nocną obserwację astronomiczną, natomiast w dzień będzie służyła do obserwacji terenu połączoną z grą miejską „Bielskie Bajki”. Zadaniem uczestnika będzie odszukanie 6 tabliczek w kształcie postaci bajek ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Tabliczki będą rozmieszczone na terenie inwestycji.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- opracowania warstwy graficznej 6 tabliczek bazując na postaciach z bajek ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (prawa autorskie do poszczególnych postaci bajkowych zapewni Zamawiający).
- wykonania tabliczek w formacie min. 30x30 cm na trwałym materiale odpornym na warunki atmosferyczne na stalowym słupie o wys. 2m, nadruk wykonany metodą druku UV (6 szt.)
6.26. Kraina Bielskiej animacji
Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy 108 mm
Materiał: Konstrukcja stalowa, elementy ruchome oraz napęd cylindrów wykonane ze stali nierdzewnej, nadruk wykonany na folii wzmacnianej pokrytej laminatem UV.
Wymagania techniczne: min. 2 ruchome cylindry średnica min. 300 mm wykonane z blachy min.
2 mm. Nadruk animacji na każdym cylindrze posiadający min. 8 klatek ruchomej animacji.
Wymagania dotyczące grafiki: obrotowe cylindry zawierają animację poklatkową. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania graficznej warstwy opartej o postaci rysunkowe ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (prawa autorskie do poszczególnych postaci bajkowych zapewni Zamawiający). Należy przygotować różne animacje na każdy z 12 ruchomych cylindrów.
Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: Kotwa ocynkowana 80cm wpuszczane w ziemię, zalewana betonem
Kolor: zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna
Urządzenie musi posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%
6.27. Luneta
technologia soczewki BaK 4
powiększenie 25x
soczewka główna (obiektyw): 80 mm
zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
okular szerokokątny
specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki
można używać w nocy do astronomii (księżyc, planety, głębokie niebo)
7. Elementy dodatkowe:
7.1. Tablica z regulaminem
Materiał: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej
laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
Kolor: Zielony (RAL 6018)
Montaż: Kotwa ocynkowana długości 75cm wpuszczana w ziemię i zalewana betonem.
Dodatkowe informacje: Wymiary mogą się różnić +/- 5%.
7.2. Tablica informacyjna (treść informacji musi zostać dostarcza przez producenta urządzeń)
Materiał: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
Kolor: Zielony (RAL 6018)
Montaż: Kotwa ocynkowana długości 75 cm wpuszczana w ziemię i zalewana betonem.
Dodatkowe informacje: Wymiary mogą się różnić +/- 5%
8. Fundamenty pod urządzenia zabawowo-naukowe:
Fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. Jednak nie gorsze niż - Betonowe fundamenty należy wykonać o przekroju 30x30cm i na głębokość 80cm. Górną krawędź fundamentu przyjęto na poziomie -0.05m poniżej przylegającego terenu. Fundamenty należy przysypać 5 cm warstwą żwiru. Objętość betonu do wykonania fundamentów: 5,7375 m3
9. Tam, gdzie w SIWZ, STWiORB, Przedmiarze, Projekcie, kartach katalogowych oraz kartach technicznych zostały wskazane w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, nazwy, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych
albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty „Wykazu materiałów i urządzeń równoważnych" (w oryginale) z podaniem nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i do zastosowania przy realizacji zamówienia (tj. oferowanych) urządzeń i/lub nazwy przyjętych systemów oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały lub urządzenia zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.
Materiały równoważne będą szczegółowo analizowane przez zamawiającego na etapie oceny ofert
i w przypadku, gdy nie będą spełniać wymogów SIWZ i projektu budowlanego, będą stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W przypadku nie złożenia wraz z ofertą rozwiązania równoważnego (wykazu materiałów i urządzeń równoważnych), Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ oraz załącznikach.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkich pracowników faktycznie świadczących roboty ogólnobudowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
10.1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi w zakresie wskazanym
w ust. 10 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
10.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów:
 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
10.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności.
10.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji przetargowej Zamawiający mówi o deklaracji zgodności należy rozumieć deklaracje właściwości użytkowych (DWU), która będzie wymagana przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Inne uwarunkowania
12.1. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty aby Wykonawca zapoznał się z terenem
i obiektem objętym przedmiotem zamówienia.12.2. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się
do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami w szczególności prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników przez cały okres realizacji zamówienia.
12.3. Osoby wykonujące umówione prace z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom świadczącym prace odzieży ochronnej roboczej z identyfikacją firmy i środki ochrony osobistej, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
12.4. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie roboty budowlane, dostawy lub usługi towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się z warunkami technicznymi, wszelkimi dokumentami aby mógł realizować zamówienia zgodnie z zawartymi
w dokumentacji ustaleniami. Zaleca się, aby Wykonawca przed wyliczeniem ceny oferty zapoznał się z terenem prowadzonych prac i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na cenę np. dotyczące dróg dojazdowych, możliwość zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itp.
12.5. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia obmiarów podanych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym.
12.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące przedmiotem zamówienia zgodnie
z umową, dokumentami stanowiącymi integralną jej część, z dochowaniem należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości, sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego i obowiązującymi normami
i instrukcjami producentów oraz posiadać wszystkie niezbędne zezwolenia/uprawnienia przewidziane prawem do realizacji zamówienia.
12.7. Wykonawca może zastosować wyłącznie fabrycznie nowe wyroby i urządzenia wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.8. W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
12.9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przyjęte w dokumentacji projektowej (dotyczy materiałów, dla których określono znak towarowy, nazwy itp.), jednak
o parametrach i jakości nie gorszych/równoważnych niż podane w dokumentacji przetargowej. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku
do zaproponowanych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby do użytkowania, pozwalające jednocześnie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie
z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach.
12.10. Wszelkie deklaracje, atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca będzie na bieżąco przedkładał Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej
z ramienia Zamawiającego w umowie, certyfikatów zgodności z polską normą lub innego dokumentu do każdego używanego na terenie prowadzonych prac wyrobu oraz urządzeń
do zainstalowania/zamontowania.
12.11. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się do przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej prac. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy dostarczonych i zabudowanych materiałów, urządzeń pozwalające na ocenę należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
12.12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenu prowadzonych prac, ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych prac oraz dróg i chodników przylegających
do terenu prowadzonych prac, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac, przez cały okres realizacji zamówienia.
12.13. W przypadku wszelkich szkód powstałych na terenie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia w sposób docelowy i skuteczny.
12.14. Wykonywane prace nie powinny spowodować pogorszenia warunków stanu środowiska.
12.15. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, odpowiedniego wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac przestrzegania przepisów bhp i ppoż w trakcie realizacji zamówienia oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich
w przypadku ich dostępności.
12.16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska.
12.17. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów, wyrobów budowlanych zgodnie
z wymaganiami SIWZ i jej załącznikami, dostarczonych własnym staraniem i na własny koszt, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.18. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.
12.19. Wykonawca dokona odtworzenia (naprawy, przywrócenie do stanu pierwotnego) uszkodzonych z winy Wykonawcy dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, infrastruktury obiektu, urządzeń, i ich elementów, przyległych terenów, w przypadku pogorszenia ich stanu lub zostały naruszone w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
12.20. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu prowadzonych prac, usunięcia
i likwidacji wszelkich urządzeń, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych na czas realizacji zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
12.21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań wykonywanych na terenie prowadzonych prac i poza nim, a związanych
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
12.22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego podczas realizacji zamówienia za wszelkie szkody wyrządzone swoją działalnością lub zaniechaniem działania Zamawiającemu lub/i osobom trzecim przez swoich pracowników oraz osoby trzecie
w przypadku nie dołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. W szczególności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku którego nastąpiła szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierci spowodowaną działalnością Wykonawcy.
12.23. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
12.24. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł., polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Marii Konopnickiej 5
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Marii Konopnickiej 5
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się