SVA/NDM/4620-21/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek internatowy dla tymczasowego zakwaterowania żołnierzy zawodowych – Zadanie WA W221 - Wykonanie robót wykończeniowych na przebudowywanym obiekcie..

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek internatowy dla tymczasowego zakwaterowania żołnierzy zawodowych - Wykonanie robót wykończeniowych na przebudowywanym obiekcie.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części:
1) Część nr 1 – Ułożenie paneli podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża.
Ułożenie paneli podłogowych (kolor Dąb Savona) o klasie ścieralności AC4, gr minimum 7 mm układane na piance wyciszającej XPS gr. 5mm. Posadzki z paneli podłogowych należy wykończyć listwami przyściennymi PCV.
2) Część nr 2 – Wykonanie posadzek z płytek gresowych.
Posadzki jednobarwne z płytek gresowych 60x60 cm i 60x30 cm gr 10 mm na kleju elastycznym do gresu. Płytki na części wspólne, korytarze, klatki schodowe (podłoże -istniejące lastryko), aneksy kuchenne, łazienki – kolor szary imitujący beton. Powierzchnia płyt gresowych podłogowych antypoślizgowa R9.
Wykonanie okładzin ścian.
Oblicowanie ścian: gruntowanie podłoża, uszczelniania pomieszczeń mokrych płynną folią, licowanie ścian płytkami grosowymi na zaprawie klejowej, listwa wykończeniowa PCV. Na ściany w łazienkach gres koloru gamma popielata mat rozmiar 20x20 cm.
3) Część nr 3 – Wykonanie parapetów wewnętrzne z konglomeratów kamiennych.
Wykonanie parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych Botticino, grubości 3 cm.
Ilość robót określona jest w załączniku przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji (dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny zamówienia.
W przypadku powstania jakichkolwiek rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem bezwzględnie pierwszeństwo należy przyznać dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane.
W cenie oferty Zleceniobiorca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów oraz niezbędnego sprzętu do wykonania robót, a także koszty utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną).
Zakres prac obejmuje także, usunięcie usterek i nieprawidłowości ujawnionych w czasie realizacji Umowy
i Okresie Gwarancyjnym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się