Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi, w skład których wchodzi: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 powstających na terenie USK przy ul. Żurawiej 14 – wyszczególnione w Pakiecie nr 1; odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 powstających na terenie USK przy ul. Skłodowskiej 24A - wyszczególnione w Pakiecie nr 2, na okres 2 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1.1 – 1.2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

M. Skłodowskiej - Curie 24A
Białystok 15-276
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej - Curie 24A
Białystok 15-276
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się