Świadczenie całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka.

» Opis zapytania

„Świadczenie całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do SIWZ Zapisy SIWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Modrzewiowa 22
Kraków 30-224
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
Al. Modrzewiowa 22
Kraków 30-224
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się