Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zgierz” – Szkoła Podstawowa w Białej

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
I. Roboty budowlane, w tym:
1. Projektowane warstwy ścian poniżej gruntu,
2. Prace przygotowawcze poniżej gruntu,
3. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem w pasie cokołu,
4. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
5. Projektowane warstwy ścian w pasie cokołu,
6. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
7. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu,
8. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
9. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu,
10. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
11. Projektowane warstwy izolacji od wewnątrz ścian zewnętrznych ponad gruntem,
12. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
13. Projektowane warstwy izolacji od wewnątrz stropu w pasie przyściennym,
14. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej
15. Projektowane warstwy powierzchni ościeży,
16. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
17. Projektowane warstwy powierzchni ościeży,
18. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
19. Projektowane warstwy izolacji stropu,
20. Projektowane warstwy izolacji od wewnątrz stropu nad ostatnia kondygnacją,
21. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
22. Projektowane ocieplenie podłogi na gruncie,
23. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej,
24. Inne projektowane prace,
25. Utylizacja odpadów rozbiórkowych.
II. Roboty sanitarne, w tym:
1. Demontaż starego i montaż nowego kotła co.
III. Roboty elektryczne, w tym:
1. Przebicia, bruzdy i korytka,
2. Oświetlenie awaryjne,
3. Instalacja odgromowa i uziemiająca,
4. Pomiary i odbiory.
IV. Roboty pozostałe, w tym:
1. Badania i odbiory związane z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania (w tym: Urząd Dozoru Technicznego),
2. Zawiadomienie PINB w Zgierzu o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia o braku konieczności dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Łęczycka 4
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się