„Przebudowa drogi w miejscowości Silec, dojazd do pól (dz. nr 74 obręb Silec) - długości 500 mb.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi w miejscowości Silec, dojazd do pól (dz. nr 74 obręb Silec) - długości 500 mb.”
2. Lokalizacja inwestycji: województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Srokowo, działka nr 74, obręb Silec.
3. Charakterystyczne parametry budowanego obiektu:
- Droga klasy: (o długości około 500 m),
- Szerokość drogi: 4,5 m,
- Kategoria ruchu: KR-1,
- Kategoria podłoża: G4,
- Odwodnienie korony drogi: powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne.
4. Zakres prac obejmuje:
1) Roboty pomiarowe – wytyczenie i obsługa geodezyjna.
2) Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na długości około 100m, śr. grubość 10cm – odcinek o największych deformacjach poprzecznych i podłużnych.
3) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową.
4) Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni o konstrukcji:
- warstwa ścieralna AC11S, grubość ok. 4cm,
- warstwa profilowa AC16W – 75 kg/m2,
5) Ścinanie i uzupełnianie poboczy, grubość ok. 10cm na szer. 1m (na szerokości 0,5m uzupełnienie kruszywem).
6) Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (Dokumentacja projektowa).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac Rynkowy 1
Srokowo 11-420
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Srokowo
Plac Rynkowy 1
Srokowo 11-420
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się