Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych wynikających z „Aneksu do harmonogramu prac” stanowiącego zał.do umowy nr BPI.271.1.2019, dot. digitalizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenia bazy danych BDOT500, modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenia działań harmonizujących zbiory danych m. Torunia.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi – sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych wynikających z „Aneksu do harmonogramu prac” stanowiącego załącznik nr 2do umowy nr BPI.271.1.2019, zawartej w ramach zamówienia publicznego nr 65/2019, dotyczącego digitalizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenia bazy danych BDOT500, modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenia działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia, której kopia stanowi załącznik nr 3 do umowy (wraz z kopią aneksu nr 1).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Zamówienie realizowane będzie w 2 etapach.
4. Pozostały opisz przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 1 siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się