DOSTAWA GRYSU BAZALTOWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysu bazaltowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysu bazaltowego. W ramach zamówienia przewiduje się dostawę:
- grys bazaltowy frakcji 2-5 mm w ilości 150 ton.
- grys bazaltowy frakcji 5-8 mm w ilości 500 ton.
Dostawa obejmuje zakup i dowóz w/w kruszyw na bazę materiałową w Cycowie, ul. Rolnicza 3.

Przy wycenie dostawy w celu określenia ceny ofertowej, wykonawca będzie uwzględniał wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, rozładunkiem i ważeniem.
a) kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła i ze stosunkowo krótkiego okresu produkcji.
b) kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych bez domieszek gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.
c) materiały kamienne powinny spełniać wymagania PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Gmina Cyców
ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się