Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6A, 6B, 6C i 6D do SIWZ.
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
Część 1: dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek - EFS.
Część 2: dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek – MALUCH+.
Część 3: dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – EFS.
Część 4: dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego – MALUCH+.
3. Wszystkie meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, zabawki oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nieregenerowane, niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych (dotyczy elementów wyposażenie, dla których dopuszczenie do stosowania w placówkach oświatowych wymagane jest przepisami prawa). Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz muszą – jeśli dotyczy – posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i niezbędne instrukcje w języku polskim.
4. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
5. Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę 12 miesięcy minimalnej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się