Dostawa implantów ortopedycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: dostawa implantów ortopedycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie, z podziałem na części, według ilości i specyfikacji określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, składającego się z piętnastu części (1.1. do 1.15).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, składający się z piętnastu części (1.1. do 1.15.).
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się