Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonie robót budowlanych polegających wybudowanie chodnika
w miejscowości Siedzów na odcinku od granicy działki szkoły podstawowej do wejścia na teren boiska sportowego
2. Zakres prac obejmuje dojścia do peronu autobusowego – szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bohaterów Westerplatte 36
Karczew 05-480
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte 36
Karczew 05-480
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się