Dostawa komory starzeniowej wyposażonej w lampy ksenonowe w ramach realizacji projektu nr RPMP.01.01.00-12-077/19-00-XVII/20/FE/20 pn. "Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory starzeniowej wyposażonej w lampy ksenonowe o następujących parametrach:
1. Wymiary zewnętrze maks. (szer. x wys. x gł.): 91,4×190×100 cm – komora musi zamieścić się przez standardowe drzwi.
2. Waga do 250 kg.
3. Zasilanie trójfazowe 400V, 50Hz, 32A lub 63A.
4. lampy ksenonowe łukowe wytwarzające najbardziej zbliżone do rzeczywistego pełne widmo światła słonecznego obejmujące promieniowanie ultrafioletowe, światło widzialne i promieniowanie podczerwone (3 szt.) zamontowane nad płasko ułożonymi badanymi próbkami, o łącznej mocy min. 5,4 kW, chłodzone powietrzem o żywotności min. 3000 godzin każda.
5. Powierzchnia ekspozycji ponad 3000 cm2 (min. 70 x 40 cm) umożliwiająca badanie próbek trójwymiarowych o wysokości ponad 10 cm.
6. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie testów zgodnie z następującymi normami:
ISO 4892-2, ISO 11341, ISO 16474-2, VW PV 1306.
7. Kontrola natężenia promieniowania przez czujnik TUV (300-400nm) o zakresie natężenia 20-125 W/m2.
8. Czarny wzorzec IBP/BST o zakresie regulacji temperatury min. 25-110°C.
9. Kontrola temperatury powietrza w komorze w zakresie:
• dla cyklu z naświetlaniem 35-65°C
• dla cyklu bez naświetlania 25-50°C.
10. Układ do zraszania próbek/wilgotności.
11. Kontrola wilgotności w komorze w zakresie min. 20-90%.
12. Filtry zapewniające zewnętrzne światło słoneczne – ilość zgodna z ilością lamp.
13. System kalibracyjny umożliwiający kalibrację w punktach kontrolnych: 340nm, 420nm oraz TUV (300-400nm) wraz z wymaganymi czujnikami w tym czujnik TUV (300-400nm).
14. Kalibracyjny czujnik temperatury powietrza/wilgotności względnej.
15. Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające odczyt wyników na zewnętrznym komputerze oraz ich eksport do programów typu xls lub ASCII.
16. Dostawa, instalacja i przeszkolenie z obsługi u klienta.
17. Co najmniej 5 letnia gwarancja dostępności części zamiennych w tym lamp.
18. Autoryzowany serwis producenta na terenie kraju.
Wymagany okres gwarancji: co najmniej 2 lata, licząc od podpisania protokołu odbioru.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Warszawska 24
Kraków 31-155
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24
Kraków 31-155
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się