Remont pomieszczeń w budynku nr 1 przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie na terenie K-3541

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest remont pomieszczeń na II piętrze w budynku nr 1 przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie na terenie K-3541 (CPV: 45400000-1, 45453000-7, 45332400-7, 45311200-2, 45332000-3, 45310000-3, 45421100-5, 45442000-7, 45442000-5, 45311000-0, 45430000-0).
2. Przedmiot wyszczególniono „Przedmiarze robót” stanowiący załącznik nr 2
do SIWZ, „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełnić warunki określone w Rozdz. V i VII SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Jednostka Wojskowa Nr 2063
Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się