Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego typ EKOTERM PLUS, własnym transportem w sezonach grzewczych 2020-2023 do kotłowni w budynku Urzędu Gminy, ul. Kościelna 2a oraz kotłowni w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym ul. Szkolna 5.
Przewidywana ilość dostawy oleju łącznie ok. 170.000 litrów.
Każdorazowa dostawa następować będzie na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego lub przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, w ciągu czasu określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie od momentu złożenia tego zgłoszenia (soboty i niedziele nie są uwzględniane do czasu dostawy).
Dostarczany olej opałowy powinien być dopuszczony do obrotu w Polsce, bez wad fizycznych lub prawnych.
Olej opałowy lekki L–1 według Polskiej Normy PN–C–96024:2011 powinien spełniać wymagania jakościowe:
1) gęstość w 15 ºC, max – 860kg/m3,
2) wartość opałową, min. – 42,6 MJ/kg,
3) temperatura zapłonu, min. – 56 ºC,
4) lepkość kinematyczna w 20 ºC, max. – 6,00 mm2/s
5) skład frakcyjny: do 250 ºC destyluje, max. – 65 %(V/V), do 350 °C destyluje, min. – 85 % (V/V),
6) temperatura płynięcia, max. – -20 ºC,
7) pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. – 0,3 % (m/m)),
8) zawartość siarki, max. – 0,1 % (m/m),
9) zawartość wody, max. – 200 mg/kg,
10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. – 24 mg/kg,
11) pozostałość po spopieleniu, max. – 0,01 % (m/m),
12) barwa – czerwona,
Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju w litrach
wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do temperatury referencyjnej +15 °C odczytana przy autocysternie podczas rozładunku.
Jednorazowe ilości dostawy oleju w zależności od potrzeb indywidualnych placówek wahać się będą od 4.000 litrów do 10.000 litrów. Dostawy do placówek nie będą łączone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna
Skarżysko Kościelne 27-115
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna
Skarżysko Kościelne 27-115
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się